Metalltråd kurver

Metalltrådarbeid er en gammel tradisjon båret videre av vandrere, sigøynere og tatere i Europa og Skandinavia. Pr i dag er det nok ikke mange igjen som kan den tradisjonelle formen for metalltrådsarbeid.  Heldigfvis er det mange som holder på med en moderne utgave av taternes arbeid, og med et lite googlesøk med søkerorde wirework får du mange treff.

Jeg har jobbet i noen år med metalltråd i mine kurver, hvor tråden i seg selv er kun et element av mange i et prosjekt. Nå vil jeg jobbe litt mer med kun metalltråd i kurvene og andre gjennstander jeg vil lage.

Fordi metalltråd et et forholdsvis hardt materiale å jobbe med blir noe av bøyingen gjort med forskjellige tenger, jigger og former. Men som tradisjonell pilefletter er det vanskelig å motstå å forme sine kurver mens man fletter også. Dette resulterer noen ganger i såre fingre og litt mindre hud på hendene. Det jeg så lærer er å lage meg verktøy som letter prosessene, med foreksempel fingerbeskyttelser, plaster og hansker.